Agencja Celna

Zakres usług celnych oferowanych przez Freight Agency Poland Sp. z o.o. obejmuje:
  • dopuszczenie do obrotu (w tym procedurę uproszczoną),
  • procedurę tranzytu,
  • procedurę eksportową,
  • uzyskiwanie potwierdzeń w wywozie.
  • wnoszenie wniosków jak i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez
Organy Celne,
  • wnoszenie o uzyskanie pozwoleń w imieniu klientów
  • wystawianie świadectw pochodzenia,
  • wypełnianie karnetów TIR, ATA,