Doradztwo

Dzielimy się zdobywaną latami wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu nasi klienci uzyskują pomoc w poznaniu specyfiki danych rynków zbytu/zakupu towarów oraz potencjalnych zagrożeń z nimi związanych.
Czynności doradcze stanowią uzupełnienie naszej oferty logistycznej i są oferowane
bez żadnych dodatkowych kosztów.

Naszym atutem jest to, że nasza wiedza w tym zakresie bazuje stricte na praktyce, nie na książkowych
informacjach, pozwala to naszym klientom minimalizować ryzyka oraz maksymalizować korzyści związane z handlem zagranicznym.